Ikäihmisten perhehoito vakavasti otettavaksi palvelumuodoksi

Tänään blogina muokattu lehtikirjoitukseni:

Vanhusten hoidossa ollaan etsimässä valtakunnallisella tasolla kotona asumisen ja tehostetun palveluasumisen väliin erilaisia palvelumuotoja.

Ikäihmisten perhehoito on yksi lähes käyttämätön ja jo olemassa oleva vaihtoehto ja voimavara. Tämä hoitomuoto on kunnille edullinen, ikäihmiselle laadukas ja turvaa tuova, ja lisäksi yksi työllistämisen muoto.

Perhehoidon eri toimintamuodot tarjoavat joustavia ja monimuotoisia palveluja ikääntyneille.

Osavuorokautisessa perhehoidossa ikäihminen käy päivätoiminnassa perhekodissa pienessä porukassa. Tilapäinen perhehoito tarjoaa omaishoitajille mahdollisuuden vapaaseen ja ikäihmiselle kodin siksi aikaa. Pitkäaikainen perhehoito on asumis- ja hoitomuoto, jossa ikäihminen muuttaa perhekotiin perheenjäseneksi.

Näiden lisäksi on vielä perhehoitajan palvelut ikäihmisen omaan kotiin.

Pirkanmaan alueella toimintaa koordinoi Perhehoidon yksikkö, joka valmentaa täällä asuvia uusia perhehoitajia. Perhehoidon yksikkö toimii kunnan oikeana kätenä kaikissa perhehoitoon liittyvissä asioissa helpottaen näin kuntien työtaakkaa.

Perhehoitoliitto tukee sote-uudistuksen toteutumista, jossa tavoitteena on, että tulevilla hyvinvointialueilla on yhtenäiset toimintaohjeet perhehoidon suhteen. Tämä olisi erinomainen parannus nykyiseen tilanteeseen, mutta se ei vielä poista sitä ongelmaa että ikäihmisten perhehoitoa hoitomuotona on valtakunnallisesti todella vähän. 
Perhehoitajat tekevät työnsä kiireettömästi, ollen läsnä hoidettavilleen. Tämä on mahdollista, koska perhehoitajien hoidettavien määrä on pieni, ja ympäristö on koti. Heidän työpanoksensa olisi syytä nostaa kunnallisissa palveluissa arvoonsa. Lisäksi olisi erittäin järkevää saada lisää perhehoitajia.

Satakunnassa tehdyssä vertailussa havaittiin, että jo kolme kotihoidon käyntiä/vrk tulee kunnalle kalliimmaksi kuin pitkäaikainen perhehoito. Samoin Askolan pienessä kunnassa säästettiin jopa 100 000€/v. sijoittamalla hoidettava perhehoitoon omaishoitajan vapaan ajaksi.

Omaiset ja itse ikäihmiset jo arvostavat tätä ammattiryhmää, olisi hienoa jos tietämys ja samalla arvostus saavuttaisi päättäjät. Silloin olisi mahdollista että perhehoitajien sosiaalietuudet ja palkkaus nousisivat sille kuuluvalle tasolle.